Telefonika - Kable uniwersalne i wewnątrzobiektowe


ZW-NOTKtsd, W-YnOTKtsd, W-YOTKtsd

Optotelekomunikacyjne kable tubowe, nierozprzestrzeniające płomienia


NORMA:

 • ZN-TF-11:2001; ZN-EK-103


BUDOWA: 

(a) CENTRALNY ELEMENT WYTRZYMAŁOŚCIOWY: dielektryczny pręt FRP w powłoce z polietylenu lub bez powłoki,
(b) TUBA: luźna tuba ze światłowodami wypełniona żelem hydrofobowym
(c) WŁÓKNO OPTYCZNE: jednomodowe (J), jednomodowe z niezerową przesuniętą dyspersją (Jn), wielomodowe (G/50), wielomodowe (G/62,5)
(d) WKŁADKA: polietylenowa
(e) OŚRODEK KABLA: tuby lub tuby i wkładki skręcone wokół centralnego elementu wytrzymałościowego; ośrodek składa się z 6, 8, 12, 18
lub 24 elementów
(f) USZCZELNIENIE OŚRODKA: suche
(g) NITKI: 2 nitki do rozrywania powłoki
(h) POWŁOKA WEWNĘTRZNA: z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia


OPCJE:

 • opcja 1 - ośrodek wypełniony żelem hydrofobowym
 • opcja 2 - powłoka polwinitowa nierozprzestrzeniająca płomienia
 • opcja 3 - powłoka polwinitowa


RODZAJE KABLI:

ZW-NOTKtsd (zalecany do stosowania)

 • kabel wewnętrzny (W-),
 • z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N),
 • optotelekomunikacyjny (OTK),
 • tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts),
 • całkowicie dielektryczny (d).

W-YnOTKtsd (opcja 2)

 • kabel wewnętrzny (W-),
 • z powłoką polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn),
 • optotelekomunikacyjny (OTK),
 • tubowy luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts),
 • całkowicie dielektryczny (d).

W-YOTKtd (opcja 1, 3)

 • kabel wewnętrzny (W-),
 • z powłoką polwinitową (Y),
 • optotelekomunikacyjny (OTK),
 • tubowy (luźna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t),
 • całkowicie dielektryczny (d).


ZASTOSOWANIE I WŁASNOŚCI UŻYTKOWE:

Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej.

Kable są przystosowane do:
• układania w pomieszczeniach zamkniętych
• układania w tunelach: kolejowych i drogowych


WŁASNOŚCI UŻYTKOWE:

Kable tubowe wewnętrzne, wzmacniane są:
• w pełni dielektryczne
• odporne na zakłócenia elektromagnetyczne
• zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetrację wody
• mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych.

Zewnętrzna powłoka kabli jest wykonana z materiałów trudnopalnych, może być równocześnie bezhalogenowa. Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli są naniesione na powłoce. Inne oznakowanie na powłoce może być wyspecyfikowane w zamówieniu.


ZAKRES TEMPERATUR:

 • instalacji: -15°C ÷ +60°C
 • transportu i przechowywania: -40°C ÷ +70°C
 • pracy: -40°C ÷ +70°C
ZW-NOTKtsdD, W-YnOTKtsdD

Optotelekomunikacyjne kable tubowe, nierozprzestrzeniające płomienia


NORMA:

 • ZN-TF-11:2001; ZN-EK-103


BUDOWA: 

(a) CENTRALNY ELEMENT WYTRZYMAŁOŚCIOWY: dielektryczny pręt FRP w powłoce z polietylenu lub bez powłoki,
(b) TUBA: luźna tuba ze światłowodami wypełniona żelem hydrofobowym
(c) WŁÓKNO OPTYCZNE: jednomodowe (J), jednomodowe z niezerową przesuniętą dyspersją (Jn), wielomodowe (G/50), wielomodowe (G/62,5)
(d) WKŁADKA: polietylenowa
(e) OŚRODEK KABLA: tuby lub tuby i wkładki skręcone wokół centralnego elementu wytrzymałościowego; ośrodek składa się z 6, 8, 12, 18
lub 24 elementów
(f) USZCZELNIENIE OŚRODKA: suche
(g) WZMOCNIENIE:
włókna aramidowe na ośrodku kabla
(h) NITKI: 2 nitki do rozrywania powłoki
(i) POWŁOKA WEWNĘTRZNA: z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia


OPCJE:

 • opcja 1 - powłoka polwinitowa nierozprzestrzeniająca płomienia
 • opcja 2 - powłoka polwinitowa
 • opcja 3 - ośrodek wypełniony żelem hydrofobowym


RODZAJE KABLI:

ZW-NOTKtsdD (zalecany do stosowania)

 • kabel zewnętrzno-wewnętrzny (ZW-),
 • z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N),
 • optotelekomunikacyjny (OTK),
 • tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts),
 • całkowicie dielektryczny (d),
 • ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D).

W-YnOTKtsdD (opcja 1)

 • kabel wewnętrzny (W-),
 • z powłoką polwinitową nierozprzestrzeniającą płomienia (Yn),
 • optotelekomunikacyjny (OTK),
 • tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts),
 • całkowicie dielektryczny (d),
 • ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D).

W-YOTKtdD (opcja 2, 3)

 • kabel wewnętrzny (W-),
 • z powłoką polwinitową (Y),
 • optotelekomunikacyjny (OTK),
 • tubowy (luźna tuba) z żelem hydrofobowym wypełniającym ośrodek (t),
 • całkowicie dielektryczny (d),
 • ze wzmocnieniem z włókien aramidowych na ośrodku kabla (D).


ZASTOSOWANIE I WŁASNOŚCI UŻYTKOWE:

Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej.

Kable są przystosowane do:
• układania w pomieszczeniach zamkniętych
• układania w tunelach: kolejowych i drogowych

• układania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalń
• podwieszania poziomego i pionowego


WŁASNOŚCI UŻYTKOWE:

Kable tubowe wewnętrzne, wzmacniane są:
• w pełni dielektryczne
• odporne na zakłócenia elektromagnetyczne
• zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetrację wody
• mogą być układane w pobliżu instalacji elektrycznych.

Zewnętrzna powłoka kabli jest wykonana z materiałów trudnopalnych, może być równocześnie bezhalogenowa. Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli są naniesione na powłoce. Inne oznakowanie na powłoce może być wyspecyfikowane w zamówieniu.


ZAKRES TEMPERATUR:

 • instalacji: -15°C ÷ +60°C
 • transportu i przechowywania: -40°C ÷ +70°C
 • pracy: -40°C ÷ +70°C

Oficjalny dystrybutor

EtherWAN

WIĘCEJ

Oficjalny dystrybutor

BELDEN

WIĘCEJ

NAJNOWSZY KATALOG
PRODUKTÓW

2015/2016

POBIERZ

OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY I DOSTAW

DLL Partners

POBIERZ